Ozon je přirozenou součástí ovzduší, protože je nestabilní a nelze ho skladovat, je možné ho vyrobit i technicky.

 

   V přírodě ozon vzniká:

  • V atmosféře při bouřce s vysokým napětím a blesky. 
  • Slunečním zářením, především ultrafialovým. 
  • V letních měsících v oblastech s vysokým znečištěním vzduchu je ozon součástí fotochemického smogu. 

 

   Technicky lze ozon vyrobit:

  • Koronovými vysokonapěťovými výboji. 
  • Ultrafialovými lampami. 
  • Pomocí plazmy.